නාවිකයෙක්මි මම, තොටමුණ පසු නොකළ හැකි!

Read Time:28 Second

මට හැකිද අමතන්න
මේ රැහැයි හඬ අතරින්
ඇසෙන්නට ඔබට
ඔබ සිටින මැදුරට
තැනිතලාව අද්දර

කඳු මුදුන නිවහනය
ශෝකී සුළං රළ හැපෙන
සඳ එළිය පහනය
මුදු එළිය තවරවන

මේ සුළං සර මැද
රැහැයි හඬ බිඳ
මම එවමි මුදු ස්වරය
ඔබේ සවනත සිඹින

දෝංකාරය පමණි
ඉන් මට උරුම
නාවිකයෙක්මි මම
තොටමුණ පසු නොකළ හැකි!

රශ්මික මණ්ඩාවල

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “නාවිකයෙක්මි මම, තොටමුණ පසු නොකළ හැකි!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයක අවදානමක්
Next post ගාලුමුවදොරිනුත් පරිස්සම් වන්න!