ජනතාවගෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා අධි ආරක්ෂිත කලාප නම් කරයි

පත්කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අධි ආරක්ෂිත කලාප අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

මෙම ගැසට් නිවේදනය මගින් අධි ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ලෙසට නම්කළ ස්ථාන අතරට පාර්ලිමේන්තුව, කොළඹ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මහාධිකරණය මෙන්ම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, ජනාධිපති නිල නිවස, නාවික ගුවන් හමුදා සහ පොලිස් මූලස්ථාන, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය, අකුරේගොඩ යුද හමුදා මූලස්ථානය, අගමැති කාර්යාලය, අරලියගහ මන්දිරය මෙන්ම ත්‍රිවිද හමුදාපතිවරුන්ගේ නිල නිවාස ඇතුලත් වෙයි.

මේ අතර මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා දිවයින පුරා සන්නද්ධ හමුදා කැඳවීමේ ආඥාවක් පත්කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ නිකුත් කර තිබේ.

සන්නද්ධ හමුදා කැඳවීමේ ජනාධිපතිවරයාගේ ආඥාව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත දැනුම් දුන්නේය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.