ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය වැටුප් කොමිසම කරුණු කියයි

වැටුප් කොමිසම හා ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය අතර අද(23) දින සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු කළේය.

වැටුප් කොමිසමේ කැඳවීමකට අනුව ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය හා කොමිසම් අතර අද උදෑසන සාකච්ඡාව පැවති අතර එහිදී පහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරවන ලදී.

1997 සිට මෙතෙක් පැවති කිසිදු වැටුප් කොමිසම කින් ගුරු හා විදුහල්පති විදුහල්පතිවරුන්ට කිසිදු සාධාරණයක් ඉටු නොකිරීම.

වසර විසිපහක් තිස්සේ පැවති ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකින් අනතුරුව එහි තුනෙන් එකක කොටසක් විසඳීමට කටයුතු කළ ද ඉතිරි කොටස ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙත යැවීම.

මේ වන විට දරාගත නොහැකි ලෙස ජීවන වියදම ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් ඊට සරිලන ලෙස සියලු වැඩ කරන ජනතාවට දීමනාවක් ලබා දීමට අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීම.

ඉහත කරුණු පිළිබඳව ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ නියෝජිතයින් දීර්ඝ ලෙස කරුණු ඉදිරිපත් කළ අතර වැටුප් කොමිසමේ නියෝජිතයින්ගේ අවධානයට යොමු කරවන ලදී.

lankaweb.lk

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.