මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු නැ

මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම අද (23) පැවති අතර ඊට කිසිදු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකු සහභාගි නො වූ බව මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති වරයා පවසයි.

ඊට හේතු වී ඇත්තේ දේශපාලන මැදිහත්වීමක් මත විනය පරීක්ෂණයක් සිදු නො කර බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට ස්ථාන මාරුවක් ලබා යැවීමයි.

ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු මොණරාගල නගරයේ පොදු බස් නැවතුම්පලේ වහළයක් මත නැගී බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ඉවත් කරන්නැ යි ඉල්ලා උපවාසයක නිරත වී ඇති අතර අනතුරුව යි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට ස්ථාන මාරුවක් ලබා දී තිබේ.

මෙම සිදුවීමට විරෝධය පළ කරමින් අද පැවති මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 11ක ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සහබාගී නො වීමට තීරණය කර තිබිණි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.