හිජාබය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඉරාන කාන්තාවෝ වීදි බසිති

හිජාබය පැළඳීම අනිවාර්ය වන ඉරාන⁣යේ හිජාබය නොපැළඳි බව කියමින් පොලිස් අත් අඩංගුවට ගත් 22 හැවිරිදි තරුණියක් පොලිසියේ පහර දීම හේතුවෙන් මිය ගිය පසු එයට විරෝධය පල කරමින් ඉරාන වැසියෝ විරෝධතා ආරම්භ කර ඇත.
කාන්තාවන් ප්‍රසිද්ධියේ මහමගදී හිජාබය ගලවා දමා ඒවා පුළුස්සා දමමින් විරෝධතා පල කරන අතර ඉරාන ඉස්ලාමීය පාලනය ප්‍රතික්ෂේප කරන විරෝධතා පාඨද ඇසෙමින් තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.