ලේඛකයන් තිදෙනෙකු අතින් නිමැවූ ‘නවකතාවේ ආඛ්‍යානික රටා’ අද නිකුත් විය

ප්‍රබන්ධය යනු කුමක්ද? ප්‍රබන්ධය ලේඛකයෙකුගේ මනසේ හටගන්නේ කෙසේද? එහි විකාශනය කවරාකාරද? නවකතාවක ආඛ්‍යානය යනු කුමක්ද? එය හැඩගැසෙන්නේ කෙසේද? මේ සියල්ල දැනගන්න හැකි කෘතියක අඩුපාඩුව තදින් දැනී තිබූ මොහොතක ‘නවකතාවේ ආඛ්‍යානික රටා’ අද (21) නිකුත් විය. ‘නවකතාවේ ආඛ්‍යානික රටා’ කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය A 47 නයින් පබ්ලිෂිං කුටියෙන් ඔබට මිලදී ගත හැකියි.

‘නවකතාවේ ආඛ්‍යානික රටා’

උදිත අලහකෝන්
රශ්මික මණ්ඩාවල
මොහාන් ධර්මරත්න

සංස්කරණය-
ප්‍රියන්ත ලියනගේ

කවරය-
පවන් අංජන

ප්‍රකාශනය-
NINE Publishers

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.