වසර තුනකට පැමිණි ටොම් මූඩි වසර එකහමාරෙන් යයි

2021 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතික පුහුණුකරු වන ටොම් මූඩි එම තනතුරින් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ බලධාරීන් සහ ටොම් මූඩි අතර පැවති සාකච්ඡා වට කිහිපයකින් අනතුරුව මෙම එකඟතාවයට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තාක්ෂණික උපදේශන කමිටුවේ නිර්දේශය මත 2021 වසරේදී ටොම් මූඩි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ලෙස පත්කරනු ලැබිණි.

ටොම් මූඩි 2005-2007 කාලයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරය දරණු ලැබුවා. මේ අනුව ටොම් මූඩිගේ වසර තුනක සේවා කාලය වසර එකහමාරකින් අහවර කිරීමට ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.