රජය සතු ආයතන තුනක් පෞද්ගලීකරණයට සැලසුම් කරනවා!

පත්කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ‘ද ඉකොනොමිස්ට්’ පුවත්පත ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, රජය සතු ව්‍යවසායන් කිහිපයක් පෞද්ගලීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය මේ වන විට සලකා බලමින් සිටින බවයි.

මේ අතර ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින්, ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සහ ජාතික ටෙලිකොම් සමාගමේ රජය සතු කොටස් ආදී රජය සතු ව්‍යවසායන් කිහිපයක් පෞද්ගලීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සලකා බලමින් සිටින බව පවසා තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම ප්‍රකාශය ගැන අදහස් දක්වමින් ‘ද ඉකොනොමිස්ට්’ පවසන්නේ, මෙරට ආර්ථික ගොඩ නැගීමේ අරමුණින් ජනාධිපතිවරයා අමෙරිකානු බංකොලොත් නීතියේ 11 වැනි පරිච්ඡේදය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උත්සහයක නියැලෙන බවයි.

එහි දී ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ රටෙහි ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන ගැඹුරු කප්පාදු කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, වෙනස්කම් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ගැඹුරු වෙනස්කම් කළ යුතු බවයි.

ද ඉකොනොමිස්ට් පවසන්නේ, රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපවරයාට මේ සියල්ල සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නම් පාර්ලිමේන්තුව අසීරු ප්‍රතිසංස්කරණ සම්මත කර ගැනීමට අවශ්‍ය වනු බවයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.