සභාපති ධූර සඳහා සජබ යෙන් ඉරාන් සහ කබීර් හෂීම්

නව වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සභාවාරයේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ සහ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ධුරයන් සඳහා සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරන ඉරාන් වික්‍රමරත්න සහ කබීර් හෂීම් මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු යෝජනා කර තිබේ.

මේ අතරින් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ධූරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉරාන් වික්‍රමරත්න සහ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ධුරයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම් ද පත්කිරීමට යෝජනා කර තිබේ.

කථානායකවරයාට අදාළ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට දැනුවත් කර ඇති බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පැවසුවේය.

නව වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභාවාරයේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස මීට පෙර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මෙන්ම මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.