නිදොස් කළ නිමල් සිරිපාල ට අල්ලස් හා දූෂණ කොමිසමෙන් පරීක්ෂණයක්

අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ට එල්ල වී තිබෙන අල්ලස් දූෂණ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී පෙරමුණේ පැමිණිල්ලකට අනුව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අල්ලස් හා දූෂණ කොමිසම තීරණය කර තිබේ.

ජපාන සමාගමකින් අල්ලස් මුදල් ඉල්ලූ බවට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී පෙරමුණ මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත.

මේ පිළිබඳව මෙම සතියේ දී මූලික ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීම සිදුකිරීමට නියමිතව තිබේ. අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ද කොමිසමට කැඳවා ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

මේ පිළිබඳව කොළඹ පිහිටි ජපාන තානාපති කාර්යාලයෙන් හා ජපාන තායිසේ සමාගමෙන්ද කරුණු විමසීම නියමිතව තිබෙන බවද වාර්තා වේ.

මීට දින කිහිපයකට පෙර වත්මන් ජනාධිපතිවරයා පත්කිරීමෙන් පසු මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ විමර්ශන කමිටුව මගින් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා වලින් නිදොස් කර තිබිණි.

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ බලයේ සිටියදී මෙම චෝදනාව එල්ල වීමත් සමඟ ඒ සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්නැයි ඉල්ලමින් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සිය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.