කැඩී යන්නේ මෙහෙම මතක ප්‍රේමෙන් රැක්ක – අහෝ ඕඩියන් ගල්කිස්ස

සිනමාව සරු කාලෙ වැහැපු පික්චර් වැස්ස
මතක විතරයි ඉතුරු නටඹුන්ය අද සෙස්ස
ෂෝ බලන්නට අපිත් ගිහින් නිතරම බැස්ස
කැඩී යන හැටි අහෝ ඕඩියන් ගල්කිස්ස

කටවුට්ද පෝස්ටර් තිබුණු එහි ඇලවිලා
නොමැති බව දකිනවිට හිතම යයි හෙලවිලා
එතන ගඩොලින් ගඩොල යන අයුරු ගැලවිලා
පුදුම නෑ ගියපු එක සිනමාව කෙලවිලා

කොළඹ ආවට පස්සෙ මමත් කෙල්ලෙක් එක්ක
පළවෙනිම වතාවයි රිදී තිරයක් දැක්ක
ඕඩියන් එක ඉතිං ඒ අතින් මගෙ බොක්ක
කැඩී යන්නේ මෙහෙම මතක ප්‍රේමෙන් රැක්ක

රොබින්ලා වගේ අය ගහගද්දි කිපිලා
ඩිෂුම් හඬ කැරකුණේ බිත්තිවල හැපිලා
ගැලරියේ විසිල් එක ගියෙ ඊට කැපිලා
ජෝතිලගෙ ගී කුසුම් එනවිටයි පිපිලා

කලක් එහි රජ කළේ රුක්මනී එඩීලා
ගාමිණී මාලනී විජේලද ලැඩීලා
එහෙව් පික්චර් හෝල් යන විටදි කැඩීලා
හිටිය නම් අඬනවා හිනාවුණු ⁣ෆ්‍රෙඩීලා

ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.