ඒ වර්ණවත් ගෝල්ෆේස් රාත්‍රීන්

මහා ජන ගඟ කෙමෙන් බැසයයි
කුණාටුවට පසු මුහුද සේ…
ගෝ…. ගොා්….ගොාා්……
දෙදුරුම් කෑ රණ හඬ
කෙමෙන් සන්සුන් වෙයි මන්ද්‍ර ස්වරයකට..

කඳුළින්
සේදී සේදී රතැසිව
කහිමින්
ඇස් තෙමමින්
ජන ගඟේ රැළි දිගේ
පිය වරක් ඉදිරියට,
දෙකක් පසු පසට
ගාටමින්
තෙරපෙමින්
මල් පාර දිගේ ඇවුලුනු
මහා යුද්දෙ නිමවෙයි..

කෙමෙන්
රාත්‍රිය එළ⁣ඹෙයි..

නෙක වර්ණ කූඩාරම් අතර
කහ සිවුරු , සුදු ලෝගු
සරම් හා කලිසමි ද
හිජාබ , මොට්ටැක්කිලිද
කලවමේ නලියයි..
ශ්‍රැංගීලා ටවර් එක පරයා
මිනිසුන්ගෙ සෙවනැලි උසට විහිදේ..

දරුවෙකු සේ හඬමින්
නිදා වැටෙන සයුරට යාව
තරු ඇස් පියවෙන
අහස් පියස යට
එක පෙළට
සහෝදර පියාපත් වැතිර ගනියි
සනීපෙට
ගෝල්ෆේස් මුහුණත මුහුණ සතපා..

දැල්වෙන දුම් වැටියක් ඇවිදියි
අතින්
අතට
පෝළිම නොපැන..

කැත විහිළුවක් පුපුරයි හිනා එලියට පනියි.
“කඳුළු ගෑස් එක්ස්ෆයර්ඩ් වෙලා බං
හුස්ම අල්ලන්න අමාරුයි “
“වීස් එක තියන එකා
පැත්තකට වෙලා ඉන්නෙපැයි ..ත්තො.”
කැස්සත් එක්ක සද්දයක් දැමේ.

” සුජ්ජා නිදාගනින් බං
උඹ හෙට දිවුරුම් දෙන්න එපැයි “
අසඩක් කෙනෙක් තීන්දුව ප්‍රකාශ කරයි..
” මට බෑ බං රජ වෙන්ඩ
චිත්‍රයක් ඇඳගෙන ඉන්න දියන්.”
කොක්සන් හඬක්
තෙත වාතයේ ගිලී යයි.

හඬා වැටෙනු රළ පෙළ
වෙරළ උරහිස වැළඳ නැලවේ
ඉඳ හිට තාරුකාවක් හෙළන කඳුලක්
මුහුණට
හීතලට
පතිතවේ.

ජයන්ත කහටපිටිය

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.