දෙමළ සංවිධාන 06ක තහනම ඉවත් කරයි

කාලාන්තරයක සිට මෙරට තුළ තහනම් කර තිබූ ජාත්‍යන්තර දෙමළ සංවිධාන 6ක තහනම සහ පුද්ගලයින් 316 දෙනෙකු සඳහා පනවා තිබු තහනම ද ඉවත් කිරීමට මෙරට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නෙ පසුගිය කාලසීමාව තුළ මෙම සංවිධානවල සහ පුද්ගලයින්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ අධ්‍යයනය කිරීම්වලින් අනතුරුව ලැබුණු නිර්දේශ මත මෙලෙස තහනම ඉවත් කර ඇති බවයි.

මෙලෙස පුද්ගලයින් 577 දෙනෙකු සහ සංවිධාන 18ක් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩල සම්මුතියට අනුව ලංකාව තුළ තහනම් සංවිධාන ලෙස මීට පෙර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් ආසාධු ලේඛන ගත කර තිබී ඇත.

මෙලෙස තහනම ද ඉවත් කළ සංවිධාන වන්නේ, ඔස්ට්‍රේලියානු දෙමළ කොංග්‍රසය, ගෝලීය දෙමළ සංසදය, ලෝක දෙමළ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, ද්‍රවිඩ ඊළාම් ජනතා සම්මේලනය, කැනේඩියානු දමිළ කොංග්‍රසය සහ බ්‍රිතාන්‍ය දමිළ සංසදය බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙලෙස තහනම ඉවත් කරන අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩල සම්මුතියට අනුව තවත් සංවිධාන තුනක් සහ පුද්ගලයින් 55 දෙනෙකු තහනම් කිරීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගෙන තිබේ.

එම සංවිධාන තුන වන්නේ

1 දාරුල් අදර් හෙවත් ජමිඋල් අදර් මොස්ක් හෙවත් ධාරුල් අදර් කුරාන් මද්‍රාසා හෙවත් දාරුල් අදර්

2 ශ්‍රී ලංකා ස්ලාමීය ශිෂ්‍ය සංගමය (එස් එල් අයි එස් එම්) හෙවත් ජමියා

3 සේව් ද පර්ල්ස් හෙවත් සේව් ද පර්ල් සමාජය

කෙසේ නමුත් තවදු රටත් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන 15ක් සහ පුද්ගලයින් 316 දෙනෙකු තහනම් සංවිධාන ලෙස ආසාධු ලේඛන ගත කර ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

සබැඳි

9 Comments

  1. Tadalafil , which is the generic name for Cialis, is a pill that can be taken as needed for sexual activity similar to Sildenafil Viagra , and should be taken at least 2 hrs before sexual activity, usually starting at 10 mg per dose and can be increased to 20 mg per dose as needed cheap cialis online

  2. Формула Карепрост помогает справиться с этой проблемой следующим образом. Благодаря действию биматопроста, быстрое выпадение ресниц прекращается. Ресницы продолжают расти и достигают необходимой привлекательной длины. Кроме того, одного флакона карепрост для роста ресниц хватает на целый курс лечения, Возьмите спонж и держите его горизонтально. Из флакона нанесите на кончик спонжа одну каплю Карепроста. Состояние: Новый Главным достоинством препарата для роста ресниц “Карепрост” отзывы покупателей определили хороший рост и увеличение густоты волосков. Но он не лишен недостатков, которых немало: Красота стоит того, чтоб ее добиваться! И Карепрост для роста ресниц поможет Вам добиться индивидуальности с длинными пушистыми ресничками! Карепрост — это косметическое средство, в результате его использования ресницы становятся длиннее, гуще и темнее. Уже через 28 дней регулярного использования Xlash вы заметите, что ваши ресницы окрепли и стали длиннее, длина ресницы увеличится на 72%, густота – на 33%, цвет станет на один тон темнее. Объем флакона – 3 мл, этого хватит на 3 – 4месяца регулярного применения. http://gregorywqgv875320.aboutyoublog.com/15469445/ролик-кварцевый-для-лица пару лет им уже пользуюсь (если не больше) заметно приблизилась к Каре Делевинь :aga на ресницы перестала: у меня оч легко опухают веки там сейчас xlash мажу, а на брови роскошный эффект хоть и не моментальный, для тех кто задался целью отрастить брови оч хорошее средство. когда сравниваю свои бровяные «до-после» всегда балдею) Женщины отмечают, что лучше всего показали себя репейное, касторовое, масло зародышей пшеницы, оливковое. Ценовой диапазон – разный. Стоимость масел для волос, бровей и ресниц начинается от 50 рублей. Все зависит от производителя. Например, бренд Shikoil выпускает специальное масло для ресниц и бровей, которое помогает отрастить волоски. Его стоимость 500 рублей за 5 мл. Какое масло для ресниц купить в аптеке? Лучше всего работают репейное и касторовое масла. Высокое содержание растительных стеаринов в их составе способствует активизации регенеративных процессов внутри волосяной структуры. Их регулярное применение позволяет нормализовать обмен веществ в фолликулах, обеспечить увлажнение и питание волосков, предотвратить их выпадение.

  3. Such an event may be a sign of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy NAION , a rare condition and a cause of decreased vision, including permanent loss of vision real cialis no generic This medicine allows males to have a better voluntary control over ejaculation

Leave a Reply

Your email address will not be published.