ගෝඨාභයට තායිලන්තය දින 90 ක් ඉන්න අවසර

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තායිලන්තය වෙත පැමිණීමට අවසර ඉල්ලා ඇති බවත් තායිලන්ත විදේශ අමාත්‍යංශය තහවුරු කරන අතර එරට තුළ දින 90ක කාලයක් රැඳී සිටීමේ අවසරය හිමිවන බවද පවසයි.

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එමගින් දේශපාලන රැකවරණය ඉල්ලීමක් සිදුකර නොමැති බවද එරට විදේශ අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

නිත්‍යානුකූල රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රයක් උපයෝගී කරගනිමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එරටට පැමිණීමේ කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති බවද තායි විදෙස් අමාත්‍යංශය පවසා තිබේ.

මෙම ක්‍රමවේදයට පැමිණෙන හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරට තුළ දින 90ක කාලයක් රැඳී සිටීමේ අවසරය හිමිවන බවද තායි විදෙස් අමාත්‍යංශය උපුටා දක්වමින් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.