ගැඹුරු සමාජ විග්‍රහයක් හරහා යමින් ප්‍රේමනීය කතාවස්තුවක් රස විදීමට ‘ප්‍රේමානිශංස’

චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩාරයන්ගේ ප්‍රේමානිශංස මාස දෙකක කාලයක් ගෙන කියවා අවසන් කළෙමි. එක හුස්මට කියවන්න බැරි විය. එයට හේතුව මගේ දේශපාලන හැදෑරීමට ලක්වූ ඓතිහාසික සන්දර්භයක් සමග එය සම්බන්ධ කර තිබුන නිසාය.

පරම්පරා දෙකකට අයත් එකිනෙකට පරස්පර දේශපාලන හා සමාජ චින්තනයන් විසින් ඇති කරන ලද ගැටුමකට මැදිවූ ප්‍රේමයක් දේශසීමා සීමා ඉක්මවා යමින් විදේශීය ආගමික පරිසරයක එහි ආනිසංස භුක්ති විදින ආකාරය ප්‍රේමානිසංසයේ දී අපට දැක ගත හැකිය.

ලංකාවේ යටත්විජිත යුගයේ අරක්කු රේන්දය මගින් ගොඩ නැගෙන වෙළද ධනපති පන්තියේ සහ ඉංග්‍රීසි උගත් මැද පන්තියේ පැන නැගීම සිදුවූ ඓතිහාසික පසුබිම සිය විග්‍රහයට හසු කර ගන්නට අපේ රචකයා දරණ උත්සාහය ප්‍රශංසනීය සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කරයි.

එය ලංකාවේ යටත් විජිත යුගයේ පැන නැගුණ නව වෙළද පංතියේ පුහු වංශක්කාර පවුල්වාදය හා සමාජ බලය සමාන්තර කාලයේ උතුරේ නැගී ආ උගත් පංතියේ ලිබරල් මත වාදය සමග සසදමින් ප්‍රේමචාරිකාවක නිරතවන කතාවකි. එම සමාජ ස්ථර දෙක නියෝජනය කරන වර්තමාන පරපුරේ ආදරවන්තයන් අතර සිදුවන කතා බහ ප්‍රේමාලිංගන සහ මත ගැටුම් වර්තමාන යුගයේ දේශපාලන සන්දර්භයට සම්බන්ධ කිරීමට ද රචකයා උත්සාහ දරා ඇත.

දීර්ඝ ඓතිහාසික කාල පරිච්චේදයක් තුළට ඇතුල්වන අතර පරම්පරා අතර ගැටුමක් මෙන්ම පන්ති සහ සමාජ ස්ථර ඇති ගැටුම්ද කතාව තුළට ඇතුල් කිරීමට දරණ ලද උත්සාහය නිසා ප්‍රේමානිසංසය සාමාන්‍ය නවකතාවක් නොවේ. එය පාඨකයා යොමු කරන්නේ ගැඹුරු සමාජ විග්‍රහයක් හරහා යමින් ප්‍රේමනීය කතාවස්තුවක් රස විදීමටය.

මහාචාර්ය නවරත්න බණ්ඩාර

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.