හැංගිලා හිටපු කාලේ මහින්දට උඩින් එන්න සල්ලි දුන්නේ පුද්ගලික ලේකම් – “උඩින් ගියාද බිමින් ගියාද කියලවත් මම දන්නේ නෑ”- රොහාන් වැලිවිට

හිටපු අගමැති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ 2022 මැයි 18 වන දින ත්‍රිකුණාමලයේ සිට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම වෙනුවෙන් හා නැවත රැගෙනයාම වෙනුවෙන් ගුවන් හමුදාව මගින් ගුවන් ගමන් පහසුකම් සපයා ඇත්තේ වාණිජමය පදනම මත බව තොරතුරු ලැබී තිබේ.
මෙම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය මගින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පදනම මත ලබාගත් තොරතුරු මගින් අනාවරණය කර ගැනීමට හැකි ඇත.

සාමකාමී අරගලකරුවන්ට ප්‍රහාර එල්ල කරමින් ඉකුත් මැයි මස 09 වන දින සිට රටතුල ඇතිවූ දැඩි අර්බුදකාරී තත්වය හමුවේ ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුර තුලට පිටව ගිය හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඉන් පසුව 18 වැනිදා පැවති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට පැමිණීම වෙනුවෙන් ගුවන් හමුදාව මගින් ගුවන් පහසුකම් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය මගින් දිගින් දිගටම විවේචන එල්ලවන්නට විය.

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම යටතේ තොරතුරු ඉල්ලා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය වෙත 2022.05.20 දින අයදුම්පතක් යොමුකළ අතර ඒ සදහා 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතේ විධි විධාන පරිදි නියමිත දිනට තොරතුරු ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයට කටයුතු කිරීමට නොහැකිවි තිබේ.

ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ එදින පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට භාවිත කර ඇත්තේ Y12 වර්ගයේ ගුවන් හමුදාවට අයත් ගුවන් යානාවක් වේ.

කෙසේ නමුත් මෙම ගුවන් ගමන වෙනුවෙන් එදින ඉන්ධන ලීටර් 875ක් හා ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් 318500.00 ක් වැය කර තිබෙන බවද ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේ තොරතුරු මගින් අනාවරණය වෙයි. අනෙකුත් නඩත්තු වියදම් ලෙස රුපියල් 484005.86ක මුදලක් මෙන්ම ගුවන්යානා ගොඩබෑමේ ගාස්තු ලෙස රුපියල් 1100.00ක් ද ඒ අනුව එම ගුවන් ගමන වෙනුවෙන් සමස්ත වියදම ලෙස රුපියල් 803605.00ක පිරිවැයක් යොදවා ඇති බව ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයෙන් ලබාදුන් තොරතුරු මගින් සනාථ වී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙම වියදම් හිටපු අගමැති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුද්ගලික ලේකම් මගින් මුදල් සපයා ඇති බවත් එම පහසුකම් ලබාදී ඇත්තේ මුදල් ගෙවීමේ පදනම මත වාණිජ ගුවන්ගමන් ලබාදීමේදී අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියාපටිපාටියට අනුව බවද ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය පෙන්වා දෙයි.

කෙසේනමුත් ගුවන් හමුදාව මගින් එම ගුවන් ගමන් පහසුකම් ලබාදීම වාණිජ පදනම මත සිදුකර ඇතත් ගෙවන ලද ගුවන් ගමන් ගාස්තු ගෙවන ලද්දේ සැබවින්ම පුද්ගලික වියදමින්ද? නැතහොත් රජයේ යම් ආයතනයක් මගින් ද? යන්න තුල අපැහැදිලිතාවයක් පවතින බවද මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මේ පිලිබඳ මාධ්‍ය මගින් විමසූ විට හිටපු අගමැති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුද්ගලික ලේකම් ලෙස කටයුතු කරනු ලබන රොහාන් වැලිවිට ගෙන් සිදුකළ විමසිකමකදී ඔහු කියා සිටියේ “ මම ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් දන්නේ නෑ ආපු විදියවත් මම දන්නේ නෑ, ආවයි කියන එක හැරෙන්න ගුවනින් ආවද බිමින් ආවද කියලවත් මම දන්නේ නෑ” ඔය කාලයේ පුද්ගලික ලේකම් ලෙස කෙනෙකු විශේෂයෙන් හිටියේ නැති බවත් පුද්ගලික ලේකම් ලෙස වැඩ බලන ලද්දේ රෝහිත රාජපක්ෂ බවද රොහාන් වැලිවිට පවසා ඇත.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.