ජාතික විරෝධතා මාලාවට සමගාමීව බොරැල්ල රජයේ මුද්‍රණාලය ඉදිරිපිට

රනිල්-රාජපක්‍ෂ ආණ්ඩුවේ මර්දනය වහා නවතනු..
මහජන දේපල විකිණීම නවතනු…
ජනතාවට සහන දෙනු…
ජනමතයට එරෙහි පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවනු…
යන කරුණු මුල්කරගෙන ඊයේ (09) පැවති ජාතික විරෝධතා මාලාවට සමගාමීව බොරැල්ල රජයේ මුද්‍රණාලය ඉදිරිපිට පැවති විරෝධතාවය…

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.