ගෝඨාභය සිංගප්පුරුවේ තව දුරටත් රඳවා ගන්නවා ද? තීරණය හෙට

පලාගිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියටත් සිංගප්පුරුවේ රඳවා ගන්නේ ද යන්න ගැන තීරණය එරට රජය විසින් හෙට (10) දිනයේදී ප්‍රකාශයට පත්කරනු ඇතැයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

පසුගිය දා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට සිංගප්පුරුවේ රැඳී සිටීමට ලබාදී තිබු විසා කාලය දික් කළ නමුත් එම කාලසීමාව අගෝස්තු 11 දිනයෙන් අවසන් වෙයි.

ගෝඨාභයට තව සති කිහිපයක් සිංගප්පුරුවේ රැඳී සිටීමට විසා පහසුකම් ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය, සිංගප්පුරු රජයෙන් නිල වශයෙන් පත්කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පෞද්ගලික මැදිහත් වීමෙන් ඉල්ලීම් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඉල්ලීම මත ඔහුට සිංගප්පුරු රජය විසින් පුර්ණ ආරක්ෂාවක් සහිතව නේවාසික පහසුකම් ලබාදී ඇති බව ද වාර්තාවේ.

මේ අතර පත්කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට උපරිම සහය දෙන්නැයි හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පොහොට්ටු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනාගෙන්ම පාහේ ඉල්ලා ඇතැයි ද වාර්තාවේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.