මර්දනය නවතනු – ජපුරේ උද්ඝෝෂණයක්

හදිසි නීතිය, ත්‍රස්ත පනත ඇතුළු මර්දන අණපණත් යොදාගනිමින් ජනතා අරගලයේ ක්‍රියාකාරීන් මර්දනය කිරීමට රනිල් – රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගන්නා උත්සාහයට එරෙහිව ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් අද (09) පස්වරුවේ උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණි. මේ වනවිට විවිධ චෝදනා නගමින් සිරගත කර සිටින අරගලයේ ක්‍රියාකාරීන් වහා නිදහස් කරන ලෙසත්, ජනතා අරගලයේ ක්‍රියාකාරීන් එල්ල කර සිදුකරන මර්දනය වහා නවතන ලෙසත් උද්ඝෝෂණයකයෝ ප්‍රකාශ කර සිටියහ.

lankaweb.lk

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.