“හදිසි නීතිය පැනවීම ගැන අවස්ථා ගණනකදීම රජය දැනුවත් කළා, තව දුරටත් හෙළාදකිනවා”

දැනට රටෙහි පවතින ආර්ථික කඩාවැටීම මධ්‍යයේ ජනතාවගේ දුක්ගැනවිලි ප්‍රකාශ කිරීම සහ සාමකාමී විරෝධතාකරුවන් මර්දනය කිරීම වැළැක්වීමට හදිසි නීතිය දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීම හෙළා දකින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය පවසා තිබේ.

පසුගිය අප්‍රේල් මස 02 වන දින පළමු වරටත්, ජූලි 15 වන දින ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු ජූලි මස 17 වන දින දෙවන වරටත් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත්කළ බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල විශේෂඥයින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙයි.

ඊළඟ වරට පසුගිය ජූලි මස 27 වන දින පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබා ගනිමින් හදිසි නීතිය තවත් මසකින් දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව මානව හිමිකම් කවුන්සිලය පෙන්වා දෙයි.

සාමකාමීව රැස්වීමේ සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නීත්‍යනුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීම උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග හෙළාදකින බවත් මෙම ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් අවස්ථා ගණනකදීම ශ්‍රී ලංකා රජයට සිය කනස්සල්ල පළකළ කලත් ඊට තැකීමක් නොදක්වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.