බදුල්ලේ හිඳගොඩ අපූරු ජන ගොවිපල

ගොවීන් 28 දෙනෙකු නිතර නිතර එකට රැස්වී සාකච්ඡා කොට තීරණ ගෙන, ගොවිතැනේ නියැලෙන මෙය අපුරු ගොවි පොලකි.

මෙහි බලවත් සාමූහිකත්වයක් ගොඩනැගෙමින් තිබේ. හදිසියේ හෝ කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට ගොවි බිමට යම් දිනකදී එන්නට බැරි වුවහොත් පැමිණ සිටින අනෙකුත් ගොවින්, අනෙකාගේ වැඩ කොටසද නිම කිරීමට තරම් පරිත්‍යාගශීලීය.

මේ ගොවිපළ තුළ ගෝවා කැරට් බෝංචි නෝකෝල් ඇතුළු බෝග විසිදෙකක් වගා කරනු ලැබේ. ඒවා පල දරන්නටත් පෙර දැනට අස්වැන්න නෙලමින් පවතින එකමුතුකම, සාමූහිකත්වය,සහෝදරත්වය, පරිත්‍යාගශීලීත්වය, මෙහි ලොකුම අස්වැන්න බව කිව යුතුය. ගොවිතැනේ නියැලෙන විට අභියෝග ගැටලු නැතුවාම නොවේ නමුත් සාකච්ඡාව හා එකමුතුකම තුළින් බොහෝ විඩාවන්, පීඩාවන් පලවා හරිමින් සතුට මුසුකොට වගා කරන මේ ජන ගොවිපල අපූරුම ගොවිපලකි. අද දින ඔවුන්ම සකස් කරගත් කොම්පෝස්ට් පොහොරවලේ පොහොර අවසන් සැකසුමකර කිලෝ 25 බැගින් බෑග්වල අසුරා ගොවීන් වෙත බෙදා දෙනු ලැබීය. එසේම අවශ්‍ය බීජ ද අද දින ගොවීන්ට ලබා දෙනු ලැබීය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.