පැය 48කට QR code ලියාපදිංචිය නතර වෙයි

ඉදිරි පැය 48 තුළ ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සඳහා QR කේතයට ලියාපදිංචිවීමට අවස්ථාව නොලැබෙන බව බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසයි.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතියේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මෙම නඩත්තු කටයුතු අවසන්වීමෙන් අනතුරුව නැවත QR කේතයට ලියාපදිංචිවීමට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇති බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.