ඉවත්කර ගැනීමට දී තිබූ කාලය අද 05 ට අවසන් ලූ

ගාලු මුවදොර අරගල භූමිය හා ඒ ආසන්න ප්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් සිදුකර ඇති ඉදිකිරීම් හා බෝග වගා ඉවත්කර ගැනීමට දී තිබූ කාලය අද පස්වරු 05 ට අවසන් වෙයි.

කොටුව පොලිසිය විසින් ඊයේ සහ පෙරේදා දින දෙක තුළම ගාලු මුවදොර අරගල භූමියට ගොස් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් අරගලකරුවන්ට එය නිවේදනය කළේය.

රටේ පවතින නීතියට අනුකූලව හා මහජනයාට පීඩාකාරී නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු කළයුතු බව පොලීසිය මෙම නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබේ. මෙම උපදෙස් අනුව කටයුතු නොකරන පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් නීත්‍යානුකූල පියවර ගනු ලබන බවද එම නිවේදනයෙන් කොටුව පොලීසිය දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබේ.

ඊයේ දිනයේදීත් ශාන්ත ජෝන් ගිලන් රථ සේවය ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයක් අරගලභූමියෙන් ඉවත්ව තිබේ. අනෙක් පාර්ශව කිහිපයක් අවධාරණය කර සිටින්නේ, කිසිදු ආකාරයකින් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් නොවන බවයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.