ඇමෙරිකාව හදිසි තත්ත්වයක්

මන්කිපොක්ස් හෙවත් වඳුරු උණ වෛසරයේ ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඇමෙරිකාව හදිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඇමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියා, නිව්යොර්ක් සහ ඉලනෙයිස් ප්‍රාන්තවල වැඩි වශයෙන් වදුරු උණ වෛරසය ව්‍යාප්ත වන බව ද මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මේ දක්වා ඇමරිකාවෙන් මන්කිපොක්ස් හෙවත් වඳුරු උණ වෛරසය ආසාදනය වුවන් 7101 හදුනාගෙන ඇත. එසේම මේ වන විට ලොව පුරා මන්කිපොක්ස් හෙවත් වඳුරු උණ වෛසරය වැළදුණු පුද්ගලයින් ගණන 26,864 ක් හඳුනාගෙන තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.