“රටේ අර්බුදය වෙනතකට යොමුකරලීමට විරෝධතා මර්දනය කරනවා”

ලංකාවේ රජය හදිසි නීති රෙගුලාසි යොදා ගනිමින් විරුද්ධ මතධාරීන් මර්දනය උත්සන්න කර ඇති බවට “හියුමන් රයිට්ස් වොච්” මානව හිමිකම් ආයතනය චෝදනා කර තිබේ.

දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ රටේ ආර්ථික අර්බුදයට වගවීමක් ඉල්ලා සිටින ක්‍රියාකාරීන්ට වධහිංසා පැමිණවීමට සහ ඔවුන් අත්තනෝමතික ලෙස අත්අඩංගුවට ගැනීම, රඳවාගැනීම සඳහා හදිසි නීති රෙගුලාසි යොදාගන්නා බව ද එම ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

“හියුමන් රයිට්ස් වොච්” හි දකුණු ආසියානු කලාපීය අධ්‍යක්ෂිකා මීනාක්ෂි ගන්ගුලි මහත්මිය පවසන්නේ සාමකාමී විරෝධතා මර්දනය, මේ වන විට රටේ දැවෙන ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳ අවධානය වෙනතකට යොමුකරලීමේ නොමග යවන සුළු හා නීතිවිරෝධි ප්‍රයත්නයක් බවයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.