2022 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දීර්ඝ වටය සඳහා තේරී පත් වූ නවකතා 12

නකුල මුනි – එරික් ඉලයප්ආරච්චි – ගොඩගේ ප්‍රකාශන.

කැන්ඩි මහල් – සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක – සරසවි ප්‍රකාශකයෝ.

සන්ධ්‍යානන්දය – කීර්ති වැලිසරගේ – සරසවි ප්‍රකාශකයෝ.

හින්දොස්මාලේ – සේපාලී මායාදුන්නේ – මියුසස් පබ්ලිෂර්ස්.

චක්‍රවර්තී – චූලාභය ශාන්ත කුමාර හේරත් – ෆාස්ට් පබ්ලිෂර්ස්.

ප්‍රේමානිසංශ – චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩාර – සරසවි ප්‍රකාශකයෝ.

නිල් කට්‍රොල් – මොහාන් රාජ් මඩවල – බිසෝ ප්‍රකාශන.

මගේ චිකාගෝ හදවත – ශමෙල් ජයකොඩි – සරසවි ප්‍රකාශකයෝ.

සී + – සුරත් ද මැල් – සරසවි ප්‍රකාශකයෝ.

සංසක්කාරී – මනෝහරී ජයලත් – විදර්ශන ප්‍රකාශන.

දෙවැනි ගැහැණිය – මංජුල සේනාරත්න – මියුසස් පබ්ලිෂර්ස්.

කලල් දිය – දීප්ති මංගලා රාජපක්ෂ – ගොඩගේ ප්‍රකාශන.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.