යාපනයේ ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනයක

ඉන්ධන බෙදා දීමේදී අක්‍රමිකතා ඇති බව පවසා යාපනයේ ලංගම බස් රථ හා පෞද්ගලික බස් රථ සියල්ලක්ම වර්ජනය කිරීමට කටයුතු කර ඇත. මේ හේතුවෙන් රජයේ සේවකයින් පාසැල් සිසුන් ඇතුලු යාපනයේ විශාල පිරිසකට අද(25) උදෑසන සිට විවිධ ක්‍රම වලින් සිය ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට සිදුවිය.

යාපනය මධ්‍යම බස් නැවතුමෙහි ගේට්ටු වසා විවිධ බාධක යොදා වසා දමා තිබූ අතර බස් නැවතුම්පලට පැමිණි පිරිස බස් රථ නොමැතිකම නිසා බස් නවතුම් පලේ විශාල පිරිස් දක්නට ලැබුනේය.

පවතින තත්වය මත යාපනයේ බස් රථ වලට ඉන්ධන බෙදා දීමේදී අක්‍රමිකතා රැසක් සිදුවන බව බස්රථ හිමියන් පවසයි.

මේ අතරම වර්ජනයේ නිරතව සිටින ලංගම සේවකයින් කියා සිටින්නේ යාපනයේ ලංගම බස් රථ වලට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් පෞද්ගලික බස් රථ ඇති බවත් ඒවාට ලංගම තෙල් පිරවුම් හල් වලින් ඉන්ධන නිකුත් කිරීම නිසා ලංගම බස් රථ වලට ප්‍රමාණවත් අන්දමට ඉන්ධන නොලැබෙන බවයි.

වර්ජනයේ නියුතු පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් පවසන්නේ ඔවුන්ට ලංගම බස් ඩිපෝ වලින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට යමේදී ඔවුන්ට කිසිදු සැලකිල්ලක් නොමැති බවත් පැය ගණන් පෝලිම් වල සිටීමට සිදුවන බවය.
කෙසේ නමුත් උදෑසන විශාල ජනතාවකගෙන් හා බස්රථ වලින් පිරී යන යාපනය මධ්‍යම බස් නැවතුම් පළ අද පාලුවට ගොස් තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.