මෙරට ආර්ථිකය මේ වසරේදී 7.6 කින් හැකිළෙනවා

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මේ වසරේදී සියයට 7.6 කින් සංකෝචනය වනු ඇති බව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ආසියානු රටවල ආර්ථිකයන් පිළිබඳව සිය නවතම විශ්ලේෂණය ඉදිරිපත් කරමින් පෙන්වා දී තිබේ.

සිය විශ්ලේෂණය මඟින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පෙන්වා දෙන්නේ, එළැඹෙන 2023 වසරේදී මෙරට ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් තවදුරටත් පහළ මට්ටමක පවතිනු ඇති බවය.

බාහිර මුල්‍යාධාර සපයාගැනීම පමාවීම, ඉහළ යන වෙළෙඳ භාණ්ඩ මිල, දුර්වල ගෝලීය ආර්ථිකය මෙන්ම ණය අර්බුදය බැංකු පද්ධතිය වෙත පැතිරීමද ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ආර්ථික පුරෝකථන ඉදිරිපත් කිරීමේදී අවදානම් සහගත සාධක ලෙස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හඳුනාගෙන ඇතැයි එම විශ්ලේෂණය මඟින් පෙන්වාදෙයි.

උද්ධමනය සමනය කිරීම සඳහා දැඩි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම, ආදායම් මත පදනම් වූ මූල්‍ය ස්ථායිකරණය සහ වියදම් කපාහැරීම ආදී කරුණු ආර්ථිකය මන්දගාමී වීමට හේතු ලෙස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මේ අතර, පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ බලපෑමට ලක් වූ ණය ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා මාස හයක කාලයක් සඳහා සුදුසු සහන ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බලපත්‍රලාභී බැංකු වෙතින් ඉල්ලා තිබේ.

පවතින ආර්ථික අභියෝග හේතුවෙන් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට හා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට සහන සැලසිය යුතු බවට ගන්නා ලද කැබිනට් තීරණයට අනුව යමින් මහ බැංකුව එම තීරණය ගෙන තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.