”පැන්නුවාට ඉවර නෑ : නව ජන වරමකට පෙළගැස්ම “ ගාල්ලේ – බදුල්ලේ විරෝධතා

”පැන්නුවාට ඉවර නෑ : නව ජන වරමකට පෙළගැස්ම “ ගාල්ලේ – බදුල්ලේ විරෝධතා

මේ අතර ජනතා අරගලය විජයග්‍රහණය කර, ගෝඨාභය ,රනිල් පන්නා දමන ලෙසට බලකරමින් වෘත්තීය සමිති සම්බන්දීකරන මධ්‍යස්ථානය, ඒකාබද්ධ ජනතා ව්‍යාපාරය එක්වී සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයක් බදුල්ල නගරයේ ඔරලෝසු කණුව ඉදිරිපිට දී පැවත්විණ .

මෙම උද්ඝෝෂණය සදහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න ඇතුලු බදුල්ල මහ රෝහලේ හෙද හෙදියන් ,කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය ,සෞඛ්‍ය අංශ සේවකයන් සමඟ රාජ්‍ය සේවකයන් ද එක් වී සිටියහ .

මේ අතර ගාල්ල බස් නැවතුම්පොල ඉදිරිපිටදීද ”පැන්නුවාට ඉවර නෑ,නව ජන වරමකට පෙළගැස්ම “ යනුවෙන් උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වෙන අතර ඊට විශාල පිරිසක් එක්ව ඇත.


16 responses to “”පැන්නුවාට ඉවර නෑ : නව ජන වරමකට පෙළගැස්ම “ ගාල්ලේ – බදුල්ලේ විරෝධතා”

  1. Rispetto ad altri farmaci ED, i produttori li producono in diversi dosaggi cheapest cialis 20mg Although Cialis is widely known as a treatment for erectile dysfunction, it s also FDA approved for use as a treatment for benign prostatic hyperplasia BPH, or enlarged prostate

  2. Active Member. tamoxifen uterine cancer As a result of both our study and those that have followed, the use of Clomid in men with low sperm counts and low hormone levels has significantly increased to the point that Clomid is now a well-accepted treatment for many men with male factor infertility.

Leave a Reply

Your email address will not be published.