තුවාල ලබා ප්‍රතිකාර කරමින් සිටි ඇතෙකුගේ දළයක් පොරවෙන් කපාගෙන ගිහින්

තුවාල ලබා ප්‍රතිකාර කරමින් සිටි ඇතෙකුගේ දළයක් පොරවෙන් කපාගෙන ගිහින්

කැබිතිගොල්ලෑව, තිත්තගෝනෑව, මොරඔය කුඹුරකවැටී ප්‍රදේශයේ ඇතුන් දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවූ සටනකදී එක් ඇතෙකු බරපතල තුවාල ලබා මරණාසන්නව සිටි තත්වයක් තුළ එම ඇතාගේ එක් දළක් සහාසිකයකු විසින් පොරොවක් යොදාගනිමින් කපාගෙන ගොස් ඇති බව අනුරාධපුර වනජීවි පශු වෛද්‍ය නිලධාරී චන්දන ජයසිංහ මාධ්‍යට පවසා තිබේ.

මොරඔය කුඹුරකවැටී සිටි ඇතාට වනජීවි පශු වෛද්‍යවරුන් විසින් දින ගණනාවක සිට මෙම ඇතාට ප්‍රතිකාර කරමින් සිටින අතරතුර දිනයක මෙලෙස දලක් කපාගෙන ගොස් තිබේ.

කැබිතිගොල්ලෑව නබඩවැව අසල වනයකදී තවත් ඇතකු සමග ඇතිවූ ද්වන්ධ සටකින් පසු මෙම ඇතා බරපතල තුවාල ලබා ඊරිපිනිවැව වතුර අද්දරට පැමිණ පන අදිමින් සිටියදි වනජීවි නිලධාරීන් මෙම ඇතාට දිගටම ප්‍රතිකාර කිරීම සිදු කර ඇත.

සති තුනකට ආසන්න කාලයක් එම නිලධාරීන් ඇතාට නොකඩවා ප්‍රතිකාර කිරීම සිදු කළ බව වෛද්‍ය චන්දන ජයසිංහ පවසයි.


Leave a Reply

Your email address will not be published.