බිල ගෙවා නෑ, පාර්ලිමේන්තු මාධ්‍ය කාමරයේ “වයිෆයි” කපයි

පාර්ලිමේන්තු මාධ්‍ය කාමරයේ “වයිෆයි” බිල ගෙවා නැති හෙයින් මාධ්‍යවේදීන්ට සිය කටයුතු කර ගැනීම අසීරු වී ඇතැයි කොළඹ දිස්ත්‍රික් සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහුමාන් (අද) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

මෙම කාරණය සොයා බලා වහාම විසඳුම් ලබාදෙන ලෙසද මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලා සිටියේය.

ඒ අවස්ථාවේ මුලසුනේ සිටි නියෝජ්‍ය කතානායක අජිත් රාජපක්ෂ පැවසූයේ ඒ සම්බන්ධව සොයා බලා කටයුතු කරන බවයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.