හෙට බස් දුවන්නේ 5% ක් පමණයි

ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයෙන් ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමක් සිදු නොවන බැවින් හෙට (04) දිනයේ දිවයින පුරා බස් රථ ධාවනය කළ හැකිවන්නේ සියයට 5ක ප්‍රමාණයක් බව පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් පවසයි.

තම බස් රථ ධාවනය සඳහා ලංගම ඩිපෝ වෙතින් මෙතෙක් ප්‍රමාණවත් ඩීසල් නිකුත් කිරීමක් සිදුනොවන බව පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගම් චෝදනා කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදස් දක්වමින් සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ, ප්‍රධාන ලේකම්, අංජන ප්‍රියන්ජිත් පවසා සිටියේ පෞද්ගලික බස්රථ සඳහා ශ්‍රීලංගම ඩීපෝවෙන්, IOC සමාගමෙන් සහ සිපෙට්කෝ සමාගමෙනුත් ඉන්ධන නොමැති බවයි.

ඒ හේතුවෙන් මේ රටේ පෞද්ගලික බස්රථ 20,000න්‌ පෞද්ගලික බස් 500ක් පමණ හෙට දිනයේ දී ධාවනය වන බවද ඔහු පෙන්වා දෙයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.