පාස්කු ප්‍රහාරයේ අවශ්‍ය වෙළුම් 87 ලබාදිය නොහැකි බව කාදිනල් තුමන්ට දන්වයි

කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් අගරදගුරු විසින් ඉල්ලා සිටි පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ ඉතිරි වෙළුම් 87 ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද අහිමි වියහැකි බව දැනුම්දී ඇතැයි කොළඹ අගරදගුරු පදවිය පවසයි.

කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් අගරදගුරු විසින් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ ඉතිරි වෙළුම් 87 ලබාදෙන ලෙස කලකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක කාර්යාලයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබූ බව කොළඹ අගරදගුරු පදවිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙයි.

කථානායක කාර්යාලයෙ 2022 ජුනි මස 22 දා අදාළ වෙළුම් 87 ලබාදීමට නොහැකි බව කාදිනල් තුමන් වෙත දැනුම්දුන් බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

එම වෙළුම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පරිහරණය සඳහා පමණක් පාර්ලිමේන්තු පුස්තකාලයේ තබා ඇති නමුත් එය පොදු ජනතාවගේ පරිහරණය සඳහා නිකුත් කිරීමට සභාගත කර නොමැති බවත් එය ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද අහිමි විය හැකි බවද ඊට හේතු ලෙස දන්වා තිබූ බව කොළඹ අගරදගුරු පදවිය පවසයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.