බස් ගාස්තු වෙනස්වෙන හැටි මෙන්න

බස් ගාස්තු වෙනස්වෙන හැටි මෙන්න

අද (ජූනි 30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන නව බස් ගාස්තු ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

අදාළ බස් ගාස්තු සියයට 22කින් ඉහළ දමන බව එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කර තිබිණි.

ඒ අනුව, මෙතෙක් පැවති අවම ගාස්තුව වන රු.32ක, රු.40 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

එම කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය නිලාන් මිරෙන්ඩා මහතා සඳහන් කළේ, අදාළ මිල සංශෝධනය පෞද්ගලික බස් රථ සහ ශ්‍රී ලං.ග.ම බස් රථවලට ද අදාළ වන බව ය.

අදාළ මිල ගණන් පහතින් දැක්වේ.


Leave a Reply

Your email address will not be published.