“අපි දිනයක් කියන්නම් එදාට මුළු රටම එකට පාරට බහිමු”- අනුර

“අපේ තරුණ පරම්පරාව දේශපාලනය කලේ නෑ. දේශපාලනය කළේ වැඩිහිටියො. ඒ වැඩිහිටියන් ගත්ත වැරදි තීන්දු නිසා තමයි රටට මේ තත්වය උදා වුනේ. නමුත් දැන් තරුණ පරම්පරාව දේශපාලනය අතට ගත යුතුයි. අපි මේ තරුණයන්ට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක දේශපාලනය කරන්න එන්න. සියලු පක්‍ෂවලට අපි ආරාධනා කරනවා. අපි එකම මහජන ව්‍යාපාරයක් හදමු. අපි සියලු බෙදීම් අමතක කරලා එක ගමනක් යමු. අපි දිනයක් කියන්නම් එදාට අපි මුළු රටම එකට පාරට බහිමු.”

ජාතික ජන බලවේගයේ ‘ආණ්ඩුව පන්නමු! පාරට බහිමු!’ යන තේමාව කරගත් මහජන රැළි මාලාවේ අද මාතර නගරයේ පැවති රැළිය මීට සුළු මොහොතකට පෙර අවසන් වූ අතර එහිදී ජනතාව ඇමතූ ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර දිසානායක මෙම අදහස් පළකළේය.

Facebook

ඡායාරුප – චන්න උදීප ජයවර්ධන

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.