හිටියා ඉතාමත් රසවන්තයෙක් එක – මතකද නමේ එකමත් එක අකුරු දෙක

අවුරුදු පහළොවක විස්සක අතීතෙක
හමුවූ අසිරිමත් මිනිසුන් අතර නෙක
හිටියා ඉතාමත් රසවන්තයෙක් එක
මතකද නමේ එකමත් එක අකුරු දෙක

කරමුද පත්තරේ ඉන්ටව් එකක් අපී
හා කිව් නිසා ආවා හිත කුසුම් පිපී
ගියෙ මුල්වරට හමුවෙන්නට වෙමින් හැපී
ගිය ඉක්මනට එන්නට බැරිවුණා කැපී

ආවා ඔන්න දැන් පිළිසදරට වාරේ
කිව්වා ආපු වගතුග මියුසික් පාරේ
සූරන අතර මම ඔහු දිවි තතු සාරේ
ගැලුවා පසුබිමෙහි තව තව රස දෝරේ

බැඳුණා අප සමග එහි ඇති රස වයර
වැටුණා නිතර එදෙසට අප⁣ගෙත් ගියර
සංගීතයට මුසුවුණු හැටි මධු දියර
“පාරකි” රාජගිරි හංදියෙ මහනියර

රත්න ශ්‍රී ද එදවස එහි සිටි නැවතී
අටුවා මොටද රස පිළිබඳ එහි පැවතී
තව බොහො රසවතුන් විත් එහි කල් ගෙවතී
ඉඩ ලද විට මමත් ෆ්‍රයිඩේ එහි දුවතී

එච්.එම්.මස්සිනා සුන්දර ලාල්ය
ඔහු එහි සි⁣ටියොතින් ආතල් ඕල්ය
සරසවි සමග මිනිහා හෙන ඩීල්ය
ඔහු කට ඇවිස්සුනොතින් හෙන ෆීල්ය

බොක්කක් වුණත් පසු කලකදි කසුන් පුතා
මිතුරෙකි තාත්ත කස්සට කලින් ඉතා
ඔහුටත් වඩා රට දැන් පුතු ගැනයි කතා
ඒ පුතු ලියා ඇත කවි මා ගැනත් ගොතා

දවසක් දහවලෙක එහි ගිය වතාවෙද
එච්.එම්.මිත්‍රයෙක් ආවා ඉතා තද
මධු රස මැදින් දිගඇරුනා කතා හොද
ඔහු උඩරටින් ආ බංඩර අතාවුද

ඔහු මුල් අකුරු කළ පස්සර ඉස්කෝලේ
පෑවා වරක් උපහාරයකින් ආලේ
ඇවිදින් ගමේ උන් දැම්මා මල් මාලේ
ඒකට අපිත් ගියෙ තිබු හින්දම ලෝලේ

පස්සර ගමන නම් හරි ලස්සනයි වැඩේ
රත්න ශ්‍රී නවා බූලිත ඇතුළු නඩේ
රෑ ෂෝ එකේ ඔහු තැනු තනු තමයි හැඩේ
ඇහුවෝ සිංදු ඇවිදින් උන් එගම් ගොඩේ

මියුසික් කෙරුම් ගැන වෙනමම ලිය යුතුය
කළ ගී ඒ තරම් ගණනක් ඔහු සතුය
අදටත් වඩා එහි වටිනාකම මතුය
අපෙ ගී කුලේ නිස්සද්දම දළ ඇතුය

ලියනව දිනක තව ඔහු හා මගෙ මතක
තියෙනව කතා ලියනවනම් මහ පොතක
අද ඔහු නැතත් එක්වී හිතකින් හිතක
ලිව්වෝ මේ ටිකත් අපි සරමින් විතක

ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.