හතටම ඇප දෙනකම් අපිත් ඇතුළට යනවා – ඇප ලද අරගලකරුවෝ ඓතිහාසික තීන්දුවක් ගනී !

රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි අරගලකරුවන් හත්දෙනා අතරින්, අද (24) ඇප ලැබූ සිව්දෙනා ද ඇප තැන්පත් නොකිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන් ද යළිත් බන්ධනාගාරගත කෙරෙනු ඇත. ඊට හේතුව ලෙස ඇප ලැබූ පිරිස දක්වන්නේ එකට අත්අඩංගුවට ගත් අනෙකුත් අරගලකරුවන් තිදෙනාට ද ඇප ලැබෙන තුරු තමන් එළියට නොයන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.