පිහිනුම් තරගකාරියක ගලවා ගැනීම

අමෙරිකානු පිහිනුම් තරගකාරියක වන අනීටා අල්වාරෙස් තරගයක් අතරවාරයේ දී ක්ලාන්තව පිහිනුම් තටාකය පතුළට ඇදී ගිය ද පුහුණුකාරිණී (coach) ඇන්ඩ්‍රියා ෆුඑන්ටෙස් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මකවීම නිසා ඇගේ දිවි ගැලවුණා.

අනීටා මෙම සිදුවීම ට මුහුණ පෑවේ හංගේරියාවේ බුඩාපෙස්ට් අගනුවර පැවැත්වෙන 2022 ලෝක ජාලාශ්‍රිත ක්‍රීඩා ශූරතාව ට ඇතුළත් කේවල කාන්තා කලාත්මක පිහිනුම් ඉසව්වේ අවසන් තරගය අතරවාරයේ දී යි.
AFP පුවත් සේවයේ ඔලි ස්කාර්ෆ් සහ පීටර් කොහල්මි මේ සිදුවීම වහා සිය කාචය ට හසුකර ගත්තා.

-සංගීත් කළුබෝවිල
(ප්‍රංශ – ඒඑෆ්පී පුවත් සේවය)

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.