පාපැදි වලටත් ණය ලබා දිමට ලීසිං සමාගම් එයි

පාපැදි මිල නොසිතු අයුරින් ඉහල යාමත් සමග ලීසිං සමාගම් කීපයක්, පාපැදි සදහා ණය ලබා දිම ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

පුත්තලම හා ආණමඩුව ප්‍රදේශ වල ජනතාවට මෙලෙස ණය ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.

ලීසිං සමාගම් කීපයකින් කල විමසීමේදි පවසා සිටියේ පාපැදියක් මේ වන විට රුපියල් පනස් දහසකට වැඩි ඉහල මිලක පැවතිමත් සමග ණය ලබා දීමට කටයුතු කල බවයි.

පවතින ඉන්ධන මිල ඉහල යාමත් ඉන්ධන සපයා ගැනීමේ අපහසුවත් මත මේ වන විට පාපැදි වෙත නැඹුරු වීමට පටන් ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.