මිල වැඩි නිසා බොන්නේ නැහැ : බොන්නේ නැති නිසා සල්ලි නෑ

රට තුළ මෑත කාලීනව මත්පැන් මිල වැඩිවීම සහ රටේ ජනතාවගේ ආදායම් අඩුවීම හේතුවෙන් මත්පැන් ඉල්ලුම 30% කින් පමණ අඩුවී ඇති බව රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

මේ හේතුව නිසා ඉලක්කගත ආදායමට ළඟාවීමේදී ගැටලු කිහිපයක් ඇතිවී තිබෙන බවත්, නීතිවිරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය වැඩිවීමේ ප්‍රවනතාවක් ද මේ වනවිට පවතින බව ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

එමෙන්ම , මත්පැන් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇති එතනෝල් ප්‍රමාණය සීමාසහිත වීම, ඩීසල් සහ දැවි තෙල් සීමාසහිතවීම සහ බෙදාහැරීමේදී ඇති ගැටලු මීට හේතුවී ඇති බව එම නිලධාරීන් සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වසරේදී ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ආදායම පිළිබඳවද මෙහිදී දීර්ඝව සාකච්ඡා කර ඇති අතර දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේක්ෂිත අදායම් සහ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා කර ඇත.

මෙම සාකච්ඡාවට මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා රේගුව නියෝජනය කරන නිලධාරීන් අදාළ සාකච්ඡාව සඳහා සම්බන්ධ වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.