“රාජපක්‍ෂලා සැලැසුම් සහගතව ණය පැහැර හැරියා” : ඇමෙරිකාවෙන් නඩුවක්

ශ්‍රී ලංකාව නිකුත්කළ ස්වෛරී බැඳුම්කරයක් සඳහා ආයෝජනය කළ අමෙරිකානු බැංකුවක් තම මුදල් සහ අදාළ පොලීය ගෙවන ලෙස ඉල්ලා මෑන්හැටන් හි පිහිටි දිස්ත්‍රික් අධිකරණයක නඩු පවරා තිබේ.

ජූලි 25 වන දිනට නියමිත ශ්‍රී ලංකාවේ 5.875% ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කරවලින් ඩොලර් මිලියන 250 කට වඩා වැඩි මුදලක් හිමි හැමිල්ටන් රිසව් බෑන්ක් සමාගම ( Hamilton Reserve Bank Ltd,) මූලික හා පොලී සම්පූර්ණයෙන් ගෙවන ලෙස ඉල්ලා නිව්යෝර්ක් ෆෙඩරල් අධිකරණයට අඟහරුවාදා නඩුව ගොනු කර තිබේ.

එම අමෙරිකානු බැංකුව පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාව මේ වනවිට ස්වෛරී බැඳුම්කර දෙකක් සඳහා ගෙවීම් පැහැර ඇති බවය.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා වල සඳහන් පරිදි ශ්‍රී ලංකාව, ස්වෛරී බැඳුම්කර දෙකක් සඳහා මග හැරුණු පොලී ගෙවීම් සඳහා දින 30ක සහන කාලයද පැහැර හැරීමට ලක් කර ඇත. එය 1948 දී බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නිදහස ලබා ගැනීමෙන් පසු රට විසින් සිදු කරන ලද පළමු ස්වෛරී නය පැහැර හැරීමයි.

එම නඩුවේදී Hamilton Reserve Bank Ltd විසින් කියා සිටියේ, පැහැර හැරීම පාලක රාජපක්ෂ පවුල ඇතුළු ආණ්ඩුවේ ඉහළම මට්ටමේ නිලධාරීන් විසින් සංවිධානය කළ එකක් බවය.

මූලාශ්‍රය Bloomberg වෙබ් අඩවිය

Leave a Reply

Your email address will not be published.