සතොසේ සහල් හොර පාරෙන් මෝල් කාරයෙකුට

රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාවෙන් ලංකා සතොසට නිකුත් කළ සහල් කිලෝ ලක්ෂ තුනක් හොරපාරෙන් හොරොව්පතානේ මෝලකට රැගෙන ගොස් එහිදි නැවත ඇසුරුම්කර යළි දේශීය සහල් ලෙස වෙළෙඳපොළට වැඩි මිලට නිකුත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එයින් ලංකා සතොසට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් කෝටි හයකට ආසන්න බවද ලංකා සතොස ආරංචි මාර්ගවලින් දැන ගන්නට තිබේ.

මෙම සහල් කිලෝ ලක්ෂ තුන වෙනුවෙන් ලංකා සතොස, රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාවට මුදල් ගෙවා ඇති අතර එහි ගබඩාවලට මෙම සහල් තොග ලබා දී නොමැත.

එමෙන්ම මෙම සහල් වංචාව සිදුකර තිබෙන්නේ රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාවේ සහල් ආනයන ව්‍යාපෘතිය භාර කළමණාකරුවන් දෙදෙනෙකු සහ ලංකා සතොස ආයතනයේ ගබඩා කළමණාකරුවකු විසින් බවද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.