උත්තර පත්‍ර බළන ගුරුවරුන් ඉන්ධන ඉල්ලා විරෝධතාවයක

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ උත්තර පත්‍ර ඇගයිම් සිදුකරන ගුරුවරින් පිරිසක් පුත්තලම ඇන්ඩෘ ජාතික පාසල ඉදිරිපිටදි තමන්ට රාජකාරියට පැමිනිමට ඉන්ධන ඉල්ලමින් අද (21) දහවල් විරෝධතාවයක නිරත වූහ.

මෙසේ විරෝධතාවයේ නිරත වුයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දෙමළ මාධ්‍ය උත්තර පත්‍ර ඇගයිම් සිදුකරන ගුරුවරුන් හා ගුරුවරියන් හා මධ්‍යස්ථාන ප්‍රධානින් ඇතුළු 150 කට ආසන්න පිරිසකී.

පුත්තලම ඇන්ඩෘ ජාතික පාසලේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ උත්තර පත්‍ර ඇගයිම් කටයුතු වල නිරත ගුරුවර ගුරුවරියන් මෙසේ තමන්ට රාජකාරි කටයුතු සදහා පැමිනිමට මෙසේ ඉන්ධන ඉල්ලමින් විරෝධතාවයෙ නිරත වන්නට වුහ.

විරෝධතාවයට එක්වු උත්තර පත්‍ර ඇගයිම් කටයුතු වල නිරත ගුරුවරුන් පවසා සිටයේ විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පවා මේ වන විට තමන්ට ඉන්ධන ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසට ඉල්ලීම් කර ඇතත් පුත්තලම සමුපකාර ඉන්ධන පිරිවුම් හල වෙත ගියද තමන්ට සතුන්ට සේ ඉතා පහත් ආකාරයෙන් කථා කිරීමෙන් තමන් අසිරුවට පත්වි ඇති බවයි.

තව දුරටත් විරෝධතාකරුවන් පවසා සිටයේ තමන්ට නීත්‍යානුකුල ලිපි පවා නිකුත් කර තිබියදි එය තුට්ටුවකට ගනන් නොගත් බවයි.

මේ නිසා තමන් කිසිදු ලෙසකින් රාජකාරියෙන් ඉවත් වී දරුවන්ට අසාධාරණයක් සිදු නොකරන බවත් පයින් හෝ රාජකාරියට පැමින දරුවන් වෙනුවෙන් උත්තර පත්‍ර ඇගයිම් කටයුතු සිදුකරන බවත් මේ සදහා අදාල බලධාරින් ක්‍රියාත්මක වී තමන්ට රාජකාරි සදහා පැමිනිමට ඉන්ධන ලබා දිමට මැදිහත් වන ලෙසට උද්ඝෝෂකයින් පවසා තිබිණි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.