දෙමටගොඩ පිරවුම්හලක් නම ගිය දාමරිකයින්ගේ අණසකට

දෙමටගොඩ පිහිටි ඇහැලිගොඩ පිරවුම් හලේ ඉන්ධන දෙමටගොඩ නම ගිය දාමරිකයින්ගේ අනසකට ක්‍රියාත්මක වන බවත්, මෙම පිරිස් ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලට රිංගා විවිධ තර්ජන ගර්ජන සිදුකරමින් බලහත්කාරයෙන් සිය හිතවතුන්ට ඉන්ධන ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ජනතාව පවසති.

එමෙන්ම ඇතැම් දාමරිකයන් එලෙස කටයුතු කරන්නේ පොලිස් නිලධාරින් සහ හා හමුදා නිලධාරීන් බලා සිටියදී බව දැනගන්නට ඇත.

සමහර ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ජනතාව හසුරුවන්නේද දාමරික පිරිස් බව පවසන ජනතාව එම පුද්ගලයන් බලහත්කාරයෙන් පෝලිම්වලට වාහන රිංගවීම ජයටම කරගෙන යන බව පැවසේ.

ඉන්ධන පිරවුම් හල්වල ක්‍රියාත්මක වන පාතාල සහ දාමරික කණ්ඩායම් සම්බන්ධයෙන් වහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය බවත් එසේ නොවුණහොත් පෝලිම් වල දින ගණනාවක් ගත කරන ජනතාවට විශාල අසාධාරණයක් සිදුවන බවද ඔවුහු සඳහන් කරති .

මේ අතර ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය සේවා හැඳුනුම්පත අවභාවිතා කරන පිරිස් සම්බන්ධයෙන්ද පැමිණිලි ගණනාවක් ලැබී ඇතැයි බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.