ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ රජරට සරසවියත් වසාදමයි

ඉන්ධන අර්බුදය නිසා ඉදිරි සති දෙක තුළ රජරට විශ්වවිද්‍යාලය වසා දමන්නට එම විශ්වවිද්‍යල පරිපාලනය තීරණය කර තිබෙනවා. රජරට විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය සිසුන්ට දැනුම්දී ඇත්තේ, හෙට (20) සිට මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක වන අතර දේශන කටයුතු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වීමට තීරණය කල බවයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින්, ඉදිරි සතිය තුළ විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන්ට බලය පවරා ඇති පසුබිමක මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

කෙසේ වෙතත්, ගෑස් හා ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් ඊයේ (18) දිනයේ සිට පේරාදෙණිය සරසවියද දින නියම නොකර වසා දමන්නට එම විශ්වවිද්‍යල පරිපාලනය තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.