“පෝලිම්වල සිටින ජනතාවගේ පීඩනය තේරුම් ගෙන කටයුතු කරන්න”

මෙරට දහස් ගණන් ජනයා පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ලබාගැනීම සඳහා පැය ගණන් හෝ දින ගණන් පෝලිම්වල බලා සිටින අතර මෙම තත්ත්වය හමුවේ ජනතාව කෝපයට සහ දැඩී අසහනයට පත්ව සිටින බවත් මෙවන් පසුබිමක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරින් දැඩි ඉවසීමෙන් , වගකීමෙන් සහ සෑම විටම සාධාරණව, අපක්ෂපාතීව මහජනයා සමග කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් බව ශ්‍රි ලංකා නීතිඥ සංගමය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංගමය මේ පිළිබඳ පවසා තිබේ.

මෙරට දහස් ගණන් ජනයා පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ලබාගැනීම සඳහා පැය ගණන් හෝ දින ගණන් පොලිම්වල බලා සිටින අතර මෙම තත්ත්වය හමුවේ ජනතාව කෝපයට සහ දැඩී අසහනයට පත්ව සිටින අතර මහජනයා මුහුණ දෙන ජීවන බර සැහැල්ලු කිරීම සඳහාත්, මහජනයාගේ අවශ්‍යතා සාධාරණ අන්දමින් ඉටුකිරිම සඳහාත් වහාම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස එම සංගමය පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම ඉන්ධන, ගෑස් සහ වෙනත් අවශ්‍යතා සැපරීම සඳහා සකස් කර තිබෙන සැලසුම් සහ එම සැලසුම්වල ප්‍රගතිය පිළිබඳවද නිරන්තර දැනුවත් කිරිම් සිදුකිරීම ඉතා වැදගත් බව නීතිඥ සංගමය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

පවත්නා තත්ත්වයේ බැරෑරුම්කම මහජනතාවට හෙළිදරව් කිරීම මෙන්ම රට දේශපාලනික, ආර්ථික සහ සමාජ අර්බුදයෙන් මුදාගැනීමට ගනුලබන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ද රජය නිරන්තර පදනමින් මහජනයා දැනුවත් කිරීම ඉතා වැදගත් බව ඔවුන් පෙන්වාදෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.