අද (18) පෙට්‍රල් ගහගන්න හැකි පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව මෙන්න

රට තුළ පවතින ඉන්ධන පෝලින් හේතුවෙන් බොහෝ මාර්ග වාහන ගමන්කිරීමට පවා නොහැකි තත්වයක් උද්ගතවී ඇති තත්වයක් තුළ ඊට යම් සිසඳුමක් ලෙස අද (18) දිනයේ 92 ඔක්ටේන් වර්ගයේ පෙට්‍රල් බෙදාහැරෙන ඉන්ධන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුවක් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව පළාත් අනුව එම ලැයිස්තුව පහතින් වේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.