බස් නැවතුම්පොළේ නව ඉන්ධන පිරවුම්හලක්

ඉන්ධන අර්බුදය උග්‍ර වීම හේතුවෙන් බස්රථ ධාවනය අපහසු වීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් රථවලට ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා පිටකොටුව, බැස්ටියන් මාවත බස් නැවතුම්පොළේ ඉන්ධන පිරවුම්හලේ ඉදිකිරීම් අද (15) වන විට අවසන් වෙමින් තිබේ.
මෙම නව ඉන්ධන හල ඉදිකිරිම සඳහා දුම්රිය ඉන්ධන ප්‍රවාහන ටැංකියක් මෙම ස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඒ අසලින් ඉන්ධන පොම්පයක් සවිකර තිබේ.
වර්තමාන ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ බස් රථවලට ඉන්ධන ලබාගැනීමේ ගැටලුවක් මතුවී ඇති අතර ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කර ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ උපදෙස් අනුව මෙම ඉන්ධන පිරවුම්හල ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගත් බව වාර්තා වේ.
මෙමනව ඉන්ධන පිරවුම්හලට ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් කෙළින්ම ඩීසල් ලබාදෙයි.
 
ඡායාරුප ලංකාදීප (සංස්කරණය කර ඇත )

Leave a Reply

Your email address will not be published.