ඩෙංගු අවධානම ඉහලට

මෙම මාසයේ ගත වූ දින 8ක කාලයේදී ඩෙංගු රෝගීන් 2416 දෙනකු වාර්තා වී ඇත. ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මේ බව තහවරු කර තිබේ.
මෙම වසරේ ගත වූ කාලයේදී එනම් වසර ආරම්භයේ සිට 9 උදෑසන 7.00 දක්වා ඩෙංගු බවට තහවුරු වූ හා සැක කරන රෝගීන් 26,622දෙනකු වාර්තා වී ඇති අතර ඉන් රෝගීන් 25 දෙනකු ඩෙංගු රෝගය හා වෙනත් රෝගී තත්වයන් උත්සන්න වීමෙන් මියගොස් ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.
මැයි මාසයේ දී ඩෙංගු ආසාදිතයන් 6,483දෙනකු වාර්තා වී ඇති අතර මෙම ආසාදිතයන්ගෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් බස්නාහිර පළාතෙන් හදුනාගන ඇත. එලෙස හදුනාගත් රෝගීන් 2416න් 728ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්, 354ක් ගම්පහින් සහ 233ක් කළුතරින් වාර්තා වී ඇත.
අමතරව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 186ක්, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 148ක්, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් 119ක්, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 104ක් සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 76ක් වාර්තා වන බව සදහන්.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.