ප්ලාස්ටික් කා දමන පනුවන් විශේෂයක් ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් සොයා ගනියි

ප්ලාස්ටික් කා දමන පනුවන් විශේෂයක් සොයා ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාවේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත්ව තිබේ. සොෆොබාස් මොරියෝ හෙවත් සුපිරි පනුවන් ලෙස හැදින්වෙන මෙම පනු විශේෂය ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සදහා ඉතා වැදගත් වන බව පර්යේෂකයින් පෙන්වා දෙයි.
ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාඥ ක්‍රිස්ටියන් රින්කේගේ රසායනාගාරයේදී මෙම පනුවන් පිළිබඳ පර්යේෂණයන් සිදු කර ඇති අතර පනුවන් ප්ලාස්ටික් හපමින් පෙන වැනි ද්‍රවනයක් බවට පත් කරන බව පවසයි.
මෙම පනුවන්ගේ ඇති විශේෂත්වය නම් ප්ලාස්ටික් හපමින් පෙන වැනි ද්‍රවනයක් බවට පත් බවද, ඔවුන්ගේ ශරීරයේ ඇති එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් ප්ලාස්ටික් පරිසර හිතකාමී තත්ත්වයට පත්කිරීමට හැකි බවද එම පර්යේෂණ වලින් හඳුනාගෙන තිබේ.
ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් පිරිසක් මෙම අධ්‍යයනය සිදුකර තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.